Insolvent Consult

A+ R A-

Licitatii

Email Imprimare PDF

SC AMARILDO ELECTRONICS & COMPUTERS SRL

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC AMARILDO ELECTRONICS & COMPUTERS SRL vinde la licitaţie publică, organizată la sediul său din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, în data de 09.10.2015, ora 1200 :

- „Spaţiu comercial” situat în Petroşani, str. 22 Decembrie, nr. 1A, în suprafaţă de 265,81 mp, la preţul de pornire de 155.700 lei;

- „Teren intravilan”, situat în Petroşani, str. Şoimilor, în suprafaţă de 6580 mp, cu deschidere la stradă de cca 90 ml, la preţul de pornire de 146.115 lei + TVA.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10%.

Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0722-344744.

SC NOMENTANA SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC NOMENTANA SRL organizează licitaţie publică în data de 09.10.2015, ora 1300, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următoarelor imobile:

- Ansamblu imobiliar format din : Spaţii Depozitare Şi Administrative + Bază Agrement şi alte construcţii, situat în Vulcan, str. Preparaţiei, nr. 2, jud. Hunedoara, la preţul de pornire 1.536.925 lei.

- Casă cu anexe (teren + construcţii), situată în Dealul Babii, nr. 116, com. Baru, sat Petros, jud. Hunedoara, la preţul de pornire 209.950 lei.

- Spaţiu Depozitare, Spaţiu Administrativ, Casă, situat în Vulcan, str. N. Titulescu, nr. 13, jud. Hunedoara, la preţul de pornire 80.015 lei.

- Spaţiu comercial situat în Vulcan, str. Aleea Salcâmilor, nr. 7, bl. N2, jud. Hunedoara, la preţul de pornire 48.035 lei.

Preţurile mai sus menţionate nu includ tva.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0722-344744.”

SC Dariane Instal SRL Deva

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC Dariane Instal SRL Deva vinde prin negociere directă, 3 locuri de parcare supraterane exterioare, aferente blocului  Parc Residence Deva, cu P+2E+2M, situat in Deva, Aleea Păcii, nr 13.

Fiecare loc de parcare este finisat cu dale, are o suprafaţă de 16,64 mp şi este înscris în cartea funciară.

Preţul de pornire a negocierii este de 2.635 lei/loc de parcare + t.v.a.

Orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0722-344744.

Ofertele pot fi formulate şi depuse la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2 sau pot fi transmise pe fax la nr. 0254-226006, până la data de 09.10.2015, ora 13.”

SC Dariane Instal SRL Deva

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC Dariane Instal SRL Deva vinde la licitaţie publică, organizată la sediul său din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, în data de 09.10.2015, ora 1100 următoarele imobile :

„Spaţiu comercial – Deva, str. N. Bălcescu, bl. 12A, sc. C, ap. d/II, în supraf. de 473 mp, preţ pornire = 1.120.450 lei

Apartamente situate în Deva, Aleea Păcii, nr. 13, bloc Parc Rezidence:

- „Ap. nr. 13, în supraf. utilă de 75 mp = 134.460 lei;

- „Ap. nr. 14, în supraf. utilă de 75 mp = 134.460 lei;

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea imobilului  pentru care se licitează. Pasul de supraofertare este de 5% din preţul de pornire.

Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0722-344744.

SC GREEN WASTE MANAGEMENT SRL

SP Insolvent Consult SPRL, cu sediul în Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, jud. Hunedoara, tel/fax : 0722-344744/ 0254-226006, în calitate de lichidator judiciar al SC GREEN WASTE MANAGEMENT SRL – societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, în dosar nr. 6111/97/2013 la Tribunalului Hunedoara, cu sediul în Orăştie, str. N. Titulescu, nr. 66, jud. Hunedoara, J20/264/2010, CUI: 26709619, organizează licitaţie publică cu strigare, în data 09.10.2015, ora 1000, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea individuală a imobilului :

„HALĂ INDUSTRIALĂ SORTARE DEŞEURI”

Situată în Orăştie, str. N. Titulescu, nr. 66, jud. Hunedoara

Hala este o structură metalică, cu regim de înălţime parter, în suprafaţă de 3.492 mp. Este integral realizată împrejmuirea proprietăţii (544m). Platformele betonate au o suprafaţă de 10.743 mp.

Terenul intravilan concesionat în suprafaţă de 18.029 mp, nu face obiectul vânzării, deoarece este proprietatea Municipiului Orăştie.

Preţul de pornire a licitaţiei este de  1.590.703 lei, exclusiv T.V.A. care va fi aplicat la facturare.

Toţi cei care posedă un drept real asupra activului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face dovada acestuia, până în preziua ținerii ședinței de licitaţie.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire şi se va achita în contul de lichidare : RO72VBBU2511HD1023092702 deschis la Volksbank România S.A. Orăştie, titular SC Green Waste Management SRL.

Cei interesaţi trebuie să depună cu cel puţin 24 de ore înainte de data si ora de începere a procedurii de valorificare documentele de participare.

Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0722-344744.”

SC OXIROM SRL

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC OXIROM SRL vinde la licitaţie publică, în data de 16.10.2015, ora 1300, următoarele imobile situate în Orăştie, str. Ghe. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara, (în incinta fostului FAVIOR VIDRA S.A.), spaţii industriale construite în1960 şi renovate ulterior, cu instalaţiile sanitare recondiţionate în totalitate, încălzire proprie cu suflante montate în tavane, iar în birouri cu radiatoare din aluminiu.

- Hală Secţie Velur” –CORP A, compusă din secţie velur înscrisă  în CF Orăştie nr. 60069 şi atelier confecţii înscris  în CF Orăştie nr. 60706, cu Su= 2.131,3 mp, Sc=1.375 mp, Sdc = 2.515 mp, la preţul de pornire = 767.558 lei, exclusiv t.v.a.

- „Hală confecţii piei noi şi Atelier creaţie” –CORP B, reprezentând etajul I şi II într-o clădire P+2, cu Su = 2.361,59 mp, la preţul de pornire de 773.429 lei, exclusiv tva.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea imobilului pentru care se licitează.

Caietul de sarcini şi orice alte informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărături la telefon: 0722-344744 sau 0254-226006.