Insolvent Consult

A+ R A-

Licitatii

Email Imprimare PDF

SC GREEN WASTE MANAGEMENT SRL

SP Insolvent Consult SPRL, cu sediul în Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, jud. Hunedoara, tel/fax : 0785.285456/ 0254-226006, în calitate de lichidator judiciar al SC GREEN WASTE MANAGEMENT SRL – societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, în dosar nr. 6111/97/2013 la Tribunalului Hunedoara, cu sediul în Orăştie, str. N. Titulescu, nr. 66, jud. Hunedoara, J20/264/2010, CUI: 26709619,organizează licitaţie publică cu strigare, în data 29.05.2015, ora 1100, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea individuală a imobilului :

„HALĂ INDUSTRIALĂ SORTARE DEŞEURI”

Situată în Orăştie, str. N. Titulescu, nr. 66, jud. Hunedoara

Hala este o structură metalică, cu regim de înălţime parter, în suprafaţă de 3.492 mp. Este integral realizată împrejmuirea proprietăţii (544m). Platformele betonate au o suprafaţă de 10.743 mp.

Terenul intravilan concesionat în suprafaţă de 18.029 mp, nu face obiectul vânzării, deoarece este proprietatea privată a Municipiului Orăştie.

Imobilul „Hală Industrială Sortare Deşeuri”este afectat de sarcini de mediu, stabilite de A.P.M. Hunedoara prin adresa nr. 2645/07.04.2014, sarcini care se vor transmite cumpărătorului, ca urmare a vânzării activului.

Preţul de pornire a licitaţiei este de 1.767.448 lei, exclusiv T.V.A. care va fi aplicat la facturare.

Toţi cei care posedă un drept real asupra activului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face dovada acestuia, până în preziua ținerii ședinței de licitaţie.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire şi se va achita în contul de lichidare : RO72VBBU2511HD1023092702 deschis la Volksbank România S.A. Orăştie, titular SC Green Waste Management SRL.

Cei interesaţi de achiziţionarea activului trebuie să depună cu cel puţin 24 de ore înainte de data si ora de începere a procedurii de valorificare următoarele documente:

Cerere de participare la licitaţie;

Dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 500,00 lei, exclusiv T.V.A.

Dovada depunerii garanţiei de participare.

Împuternicire acordată persoanei care reprezintă ofertantul, dacă este cazul.

Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de caietul de sarcini (debitorul nu poate licita nici personal , nici prin persoane interpuse),

Documentele care certifică identitatea şi calitatea licitatorului, conform caietului de sarcini.

Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785-285456.”

SC GREEN WASTE MANAGEMENT SRL

SP Insolvent Consult SPRL, cu sediul în Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, jud. Hunedoara, tel/fax : 0785.285456/ 0254-226006, în calitate de lichidator judiciar al SC GREEN WASTE MANAGEMENT SRL, în dosar nr. 6111/97/2013 la Tb. Hunedoara, cu sediul în Orăştie, str. N. Titulescu, nr. 66, jud. Hunedoara, J20/264/2010, CUI: 26709619,organizează licitaţie publică cu strigare, în data de 29.05.2015, ora 1200, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea individuală a următoarelor utilaje specifice, în valoare totală de 214.048 eur :

Ciur rotativ nr. 1 = 25.472

Ciur rotativ nr. 2 = 25.472

Banda transportoare de colectare nr. 1 = 10.178

Banda transportoare de colectare nr. 2 = 10.178

Banda transportoare pentru transfer de reziduri = 7.167

Banda transportoare de transfer montată în podea = 11.246

Banda transportoare de transfer înclinată = 7.421

Magnet suspendat deasupra benzii transportoare nr. 1 = 2.145

Magnet suspendat deasupra benzii transportoare nr. 2 = 2.145

Banda transportoare pentru alimentarea ciurului rotativ = 7.421

Banda transportoare pentru alimentarea ciurului rotativ = 7.421

Banda transportoare de ieşire nr. 1 = 3.001

Banda transportoare de ieşire nr. 2 = 3.001

Panou electric de comanda = 9.170

Staţie de colectare = 23.964

Presă de balotat orizontală Bollegraf = 58.648

Preţul de pornire a licitaţiei este exprimat mai sus, în euro, exclusiv T.V.A. care va fi aplicat la facturare şi se va achita în lei, la cursul BNR de la data licitaţiei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Cei interesaţi trebuie să depună cu cel puţin 24 de ore înainte de data si ora licitaţiei cererea de participare şi documentele prevăzute de caietul de sarcini.

Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785-285456.”

SC ATES TIGARET IMPORT EXPORT SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC ATES TIGARET IMPORT EXPORT SRL organizează licitaţie publică în data de 25.05.2015 ora 1100, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea proprietăţii imobiliare - construcţii :

Unitate de alimentaţie publică + anexe (cabană de locuit, grup sanitar, staţie carburanţi, magazie de lemne) situate în sat Ilia, str. Traian, DN 7.

Terenul este proprietatea Statului Român şi nu face obiectul vânzării.

Preţul de pornire este de 142.240,65 lei, exclusiv tva.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785-285456.”

SC TUSER COMPANY SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC TUSER COMPANY SRL organizează licitaţie publică în data de 28.05.2015, ora 1000, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următoarelor imobile:

Restaurant - Pizzerie - Simeria , str. Ghe. Doja, nr. 39, jud. Hunedoara, la preţul de pornire 181.014,61 lei, imobil ce se vinde împreună cu bunurile mobile: centrală termică și instalație încălzire la prețul de 404,25 lei și cuptor de pizza pe vatră, tip Al Forno la prețul de 1.079,21 lei

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785285456.”

SC BAS INVEST SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC BAS INVEST SRL vinde, prin negociere directă, Mercedes Vito, tipul VOL 3+1 usi, Vito 110CDI, af 2002, data înm. 2004, nr. locuri 9, motorină, 2148 cm3 , la preţul de pornire de 22.339 lei, exclusiv tva.

Orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785-285456.

Ofertele pot fi formulate şi depuse la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2 sau pot fi transmise pe fax la nr. 0254-226006, până la data de 26.05.2015, ora 11.”

SC OXIROM SRL

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC OXIROM SRL vinde la licitaţie publică, în data de 29.05.2015, ora 1300, următoarele imobile situate în Orăştie, str. Ghe. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara, (în incinta fostului FAVIOR VIDRA S.A.), spaţii industriale construite în1960 şi renovate ulterior, cu instalaţiile sanitare recondiţionate în totalitate, încălzire proprie cu suflante montate în tavane, iar în birouri cu radiatoare din aluminiu.

 • Hală Secţie Velur” –CORP A, compusă din secţie velur înscrisă în CF Orăştie nr. 60069 şi atelier confecţii înscris în CF Orăştie nr. 60706, cu Su= 2.131,3 mp, Sc=1.375 mp, Sdc = 2.515 mp, la preţul de pornire = 767.558 lei, exclusiv t.v.a.

 • „Hală confecţii piei noi şi Atelier creaţie” –CORP B, reprezentând etajul I şi II într-o clădire P+2, cu Su = 2.361,59 mp, la preţul de pornire de 773.429 lei, exclusiv tva.

  Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea imobilului pentru care se licitează.

  Caietul de sarcini şi orice alte informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărături la telefon: 0785-285456 sau 0254-226.006.

  SC BAS INVEST SRL

  „INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC BAS INVEST SRL organizează licitaţie publică în data de 05.06.2015, ora 1000, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea imobilului :

  HALĂ PRODUCŢIE

  situată în Petroşani – Livezeni, str. Lunca, nr. 153, în suprafaţa de 234 mp, compusă din spaţiu de producţie, vestiar, birou, hol, grup sanitar.

  Preţul de pornire este de 26.541 lei.

  Terenul aferent construcţiei nu face obiectul vânzării, fiind proprietatea Municipiului Petroşani.

  Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785-285456.”

  SC AMARILDO ELECTRONICS & COMPUTERS SRL

  INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC AMARILDO ELECTRONICS & COMPUTERS SRL vinde la licitaţie publică, organizată la sediul său din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, în data de 12.06.2015, ora 1200 :

  - „Spaţiu comercial” situat în Petroşani, str. 22 Decembrie, nr. 1A, în suprafaţă de 265,81 mp, la preţul de pornire de 183.384 lei;

  - „Teren intravilan”, situat în Petroşani, str. Şoimilor, în suprafaţă de 6580 mp, cu deschidere la stradă de cca 90 ml, la preţul de pornire de 159.882 lei + TVA.

  Garanţia de participare la licitaţie este de 10%.

  Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785285456.

  SC ABISS MOB SRL

  „INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC ABISS MOB SRL organizează licitaţie publică în data de 12.06.2015, ora 1100, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea imobilelor:

 1. „Birouri şi Spaţiu depozitare” , situat în Bălata, Comuna Şoimuş, FN, jud. Hunedoara, înscris în CF 61924, compus din teren în suprafaţă de 1.312 mp şi construcţie P+1, în suprafaţă de 572 mp, la preţul de pornire de 119.556 lei.

 2. „Birouri, Fabrică Şi Depozit Mobilă”, situat în Sat Bălata, Comuna Şoimuş, FN, jud. Hunedoara, înscris în CF 62760, compus din teren în suprafaţă de 1.588 mp şi construcţii, la preţul de pornire de 166.005 lei.

  Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785.285456.”