Insolvent Consult

A+ R A-

Licitatii

Email Imprimare PDF

SC GREEN WASTE MANAGEMENT SRL

SP Insolvent Consult SPRL, cu sediul în Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, jud. Hunedoara, tel/fax : 0785.285456/ 0254-226006, în calitate de lichidator judiciar al SC GREEN WASTE MANAGEMENT SRL – societate în faliment, in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 6111/97/2013 la Tribunalului Hunedoara, cu sediul în Orăştie, str. N. Titulescu, nr. 66, jud. Hunedoara, J20/264/2010, CUI: 26709619, organizează licitaţie publică cu strigare, în data de 05.09.2014, ora 1200, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea în bloc, a ansamblului funcţional :

„COMPLEX SORTARE DEŞEURI NEPERICULOASE”

Situat în Orăştie, str. N. Titulescu, nr. 66, jud. Hunedoara

Ansamblul este compus din staţie sortare deşeuri nepericuloase (hală s.c. de 3.540 mp pusă în funcţiune în 2011), platformă betonată (s.c. de 11.903 mp), trotuare (s.c. 390 mp), împrejmuire (lungime 636 ml) şi bunuri mobile (utilaje specifice) anul PIF 2011.

Terenul intravilan concesionat în suprafaţă de 18.029 mp, cât şi suprafaţa de teren construită şi fără contract de concesiune, nu face obiectul vânzării, deoarece este proprietatea privată a Municipiului Orăştie.

Bunurile mobile (utilaje specifice) anul PIF 2011: Presă de balotat orizontală Bollegraf, Ciur rotativ nr. 1 ES – 1877 -06/11, Ciur rotativ nr. 2 ES – 1878 -06/11, Banda transportoare de colectare nr. 1 ES – 1881-06/11, Banda transportoare de colectare nr. 2 ES – 1882 -06/11, Banda transportoare pentru transfer de reziduri ES – 1883-06/11, Banda transportoare de transfer montată în podea ES – 1884 -06/11, Banda transportoare de transfer înclinată ES – 1885-06/11, Magnet suspendat deasupra benzii transportoare nr. 1 ES – 1886 -06/11, Magnet suspendat deasupra benzii transportoare nr. 2 ES – 1887 -06/11, Banda transportoare pentru alimentarea ciurului rotativ ES – 1875 -06/11, Banda transportoare pentru alimentarea ciurului rotativ ES – 1876 -06/11, Banda transportoare de ieşire nr. 1 ES – 1879-06/11, Banda transportoare de ieşire nr. 2 ES – 1880 -06/11, Panou electric de comanda ES – 1889 -06/11, Staţie de colectare ES – 1890 -06/11, Kit bariera stanga, Kit bariera dreapta, Radiator BR Intax, Radiator BR Intax, Tablou electric echip. Siemens, Instalaţie iluminat, Instalaţie paratraznet.

Ansamblul funcţional „Complex Sortare Deşeuri Nepericuloase” este afectat de sarcini de mediu, stabilite de A.P.M. Hunedoara prin adresa nr. 2645/07.04.2014, sarcini care se vor transmite cumpărătorului ca urmare a vânzării activului.

Preţul de pornire a licitaţiei este de 5.154.440 lei (1.157.954 eur), exclusiv T.V.A. care va fi aplicat la facturare.

Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face dovada acestuia, până în preziua ținerii ședinței de licitaţie.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire şi se va achita în contul de lichidare : RO72VBBU2511HD01023092702 deschis la Volksbank România S.A. Orăştie, titular SC Green Waste Management SRL.

Cei interesaţi de achiziţionarea ansamblului trebuie să depună cu cel puţin 24 de ore înainte de data si ora de începere a procedurii de valorificare următoarele documente:

Cerere de participare la licitaţie;

Dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 500,00 lei, exclusiv T.V.A.

Dovada depunerii garanţiei de participare.

Împuternicire acordată persoanei care reprezintă ofertantul, dacă este cazul.

Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de caietul de sarcini (debitorul nu poate licita nici personal , nici prin persoane interpuse),

Documentele care certifică identitatea şi calitatea licitatorului, conform caietului de sarcini.

Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785-285456.”

SC ADEPT SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC ADEPT SRL vinde la licitaţie publică, organizată la sediul său din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, în data de 27.08.2014, ora 1100 următoarele imobile:

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 182: Spaţii de producţie şi separator grăsimi; Clădire sediu administrativ şi depozit en-gross; Clădire birouri şi căi de transport = 612.315 lei

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul activului pentru care se licitează. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785-285456.

SC FLORIN PROD COMIMPEX SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC FLORIN PROD COMIMPEX SRL organizează licitaţie publică în data de 29.08.2014, ora 1100, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următoarelor imobile:

- Magazin ABC (etaj) - situat în Brad, str. Decebal, nr. 38, jud. Hunedoara, aprox. 26 mp, la preţul de pornire de 9.680 lei.

- Magazin ABC (extindere) - situat în Brad, str. Decebal, nr. 38, jud. Hunedoara, aprox. 45 mp, la preţul de pornire de 19.280 lei.

- Extindere carmangerie - situat în Brad, str. Decebal, nr. 38, jud. Hunedoara, aprox. 156,50 mp, la preţul de pornire de 52.880 lei.

- Extindere patiserie - situat în Brad, str. Decebal, nr. 38, jud. Hunedoara, aprox. 196 mp, la preţul de pornire de 66.160 lei.

- Extindere brutărie - situat în Brad, str. Decebal, nr. 38, jud. Hunedoara, aprox. 196 mp, la preţul de pornire de 101.840 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254.226006 sau 0785.285456.”

SC GECOM SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC GECOM SRL organizează licitaţie publică în data de 27.08.2014, ora 1300, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următoarelor imobile:

- Teren + construcţii (Magazie, Hală, Magazie), situat în Deva, str. Depozitelor, nr. 1, jud. HD, CF 60302 Deva, la preţul de pornire de 434.000 lei.

- Teren + construcţii (Fostă casă poartă) situat în Deva, str. Depozitelor, nr. 1, jud. HD, CF 65063 Deva, la preţul de pornire de 41.000 lei.

- Teren + construcţii (Birouri, Spaţii De Depozitare, Vestiare, Anexe) situat în Deva, str. Depozitelor, nr. 1, jud. HD, CF nr. 61024-C1-U1 şi 61024-C1-U2 Deva, la preţul de pornire de 409.700 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254.226006 sau 0785.285456.”

SC RĂZVAN ŞI MIHAI SRL

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC RĂZVAN ŞI MIHAI SRL vinde la licitaţie publică, organizată la sediul său din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, în data de 27.08.2014, ora 1200:

- „Teren intravilan” – situat în Deva, str. Roci, nr. 50 = 28.500 lei + TVA.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea bunului pentru care se licitează.

Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254.226006 sau 0785.285456.

SC VOC PREST SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC VOC PREST SRL organizează licitaţie publică în data de 27.08.2014, ora 1100, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următorului imobil:

Apartament cu 3 camere, situat în Mun. Hunedoara, str. Căprioarei , nr. 2, bl.X1, sc.B, et.1, ap.21, în supr. utilă de 53,53 mp. Preţ de pornire = 76.643 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254.226006 sau 0785.285456.”

SC INFO FLORICONS SRL

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC INFO FLORICONS SRL, vinde prin negociere directă:

 • Autoutilitară Renault Kangoo Furgon = 6.500 lei, exclusiv TVA

Ofertele pot fi depuse la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2 sau prin fax la nr. 0254-226006, până la data de 29.08.2014.

Orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254.226006 sau 0785.285456.

SC Dariane Instal SRL Deva

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC Dariane Instal SRL Deva vinde prin negociere directă, pe bază de selecţie de oferte, organizată la sediul său din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, în data de 29.08.2014, ora 1100 , Apartament nr. 11 situat în Deva, Aleea Păcii, nr. 13, bloc Parc Rezidence, jud. Hunedoara.

Vânzarea se face la cel mai mare preţ oferit, stabilit pe bază de selecţie de oferte. Preţul de pornire este de 130.000 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10%, iar diferenţa de preţ se va achita în termen de maxim 30 de zile de la data adjudecării.

Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785-285456.

SC BAS INVEST SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC BAS INVEST SRL vinde, prin negociere directă, diverse materii prime pentru producţie canapele şi mobilier (piele sintetică, plus, MDF, stofa, profile, accesorii mobilier, vitrina e.t.c.).

Lista completă a bunurilor şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785285456. Ofertele pot fi formulate şi depuse la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2 sau pot fi transmise pe fax la nr. 0254-226006, până la data de 05.09.2014, ora 11.”

SC BAS INVEST SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC BAS INVEST SRL vinde, prin negociere directă, următoarele :

 • Circular retezat panglică = 291 lei

 • Masina de cusut, tip Metalotehnica = 152 lei

 • Camera vopsire = 117 lei

 • Autoutilitară Mercedes, tipul furgon cab.av.2 usi, obl.hidr. spate, an f. 1997, data înm. 2002, motorină, 4.240cm3 = 5.806 lei

 • Mercedes Vito, tipul VOL 3+1 usi, Vito 110CDI, af 2002, data înm. 2004, nr. locuri 9, motorină, 2148 cm3 = 27.579 lei

  Orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785-285456.

  Ofertele pot fi formulate şi depuse la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2 sau pot fi transmise pe fax la nr. 0254-226006, până la data de 05.09.2014, ora 11.”

  SC BAS INVEST SRL

  „INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC BAS INVEST SRL organizează licitaţie publică în data de 05.09.2014, ora 1000, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea imobilului :

  HALĂ PRODUCŢIE

  situată în Petroşani – Livezeni, str. Lunca, nr. 153, în suprafaţa de 234 mp, compusă din spaţiu de producţie, vestiar, birou, hol, grup sanitar.

  Preţul de pornire este de 36.408 lei.

  Terenul aferent construcţiei nu face obiectul vânzării, fiind proprietatea Municipiului Petroşani.

  Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785-285456.”

SC SOFT PLUS MM SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC SOFT PLUS MM SRL vinde în bloc, prin negociere directă, stoc de marfă compus din diverse materii prime pentru producţie canapele (ata, cleme, folie, etichete, fermoare, fulgi ignifurgi, laterale canapele, piele, semifabricate lemn, şuruburi e.t.c.)

Preţul de pornire a negocierii pentru întregul stoc este de 11.908 lei, exclusiv T.V.A.

Ofertele pot fi formulate şi depuse la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2 sau pot fi transmise pe fax la nr. 0254-226006, până la data de 28.08.2014, ora 10.

Lista completă a bunurilor şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785285456.”

SC ATES TIGARET IMPORT EXPORT SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC ATES TIGARET IMPORT EXPORT SRL organizează licitaţie publică în data de 28.08.2014 ora 1100, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea proprietăţii imobiliare - construcţii :

Unitate de alimentaţie publică + anexe (cabană de locuit, grup sanitar, staţie carburanţi, magazie de lemne) situate în sat Ilia, str. Traian, DN 7.

Terenul este proprietatea Statului Român şi nu face obiectul vânzării.

Preţul de pornire este de 157.607 lei, exclusiv tva.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785-285456.”

SC AMARILDO ELECTRONICS & COMPUTERS SRL

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC AMARILDO ELECTRONICS & COMPUTERS SRL vinde la licitaţie publică, organizată la sediul său din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, în data de 29.08.2014, ora 1000 :

- „Spaţiu comercial” situat în Petroşani, str. 22 Decembrie, nr. 1A, în s. d. = 265,81 mp, la preţul de pornire de 203.760 lei;

- „Teren intravilan” 6580 mp, situat în Petroşani, str. Şoimilor, la preţul de pornire de 207.774 lei + TVA.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% .

Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785285456.

SC ATOMIS INTERNATIONAL PROD SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC ATOMIS INTERNATIONAL PROD SRL organizează licitaţie publică în data de 04.09.2014, ora 1100, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următoarelor mijloace de transport :

- Autoutilitara Dacia Drop Side, HD-31-SYM, an f. 2004 = 4.215 lei

- Dacia Cabina Dubla 4 Usi, HD-09-ATO, an f. 2004 = 4.982 lei

- Dacia Cabina Dubla 4 Usi, HD-20-SYM, an f. 2004 = 4.982 lei

- Autoutilitara Dacia Drop Side, HD-21-SYM, an f. 2004 = 4.215 lei

- Automacara cu braţ telescopic, HD-77-SYM, an f. 2002 = 81.620 lei

- Dacia Pick Up, HD-28-SIM, an f. 2003 = 3.135 lei

- Dacia Cabina Dubla 4 Usi, HD 11 ATO, an f. 2004 = 4.215 lei

- Autoutilitara Dacia Drop Side, HD 09 SIM, an f. 2002 = 4.982 lei

Preţurile de pornire a licitaţiei mai sus menţionate nu includ TVA, care va fi aplicat la facturare.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785-285456.”

SC ATOMIS INTERNATIONAL PROD SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC ATOMIS INTERNATIONAL PROD SRL vinde, prin negociere directă :

- echipamente ( uscător mâini, maşină de cafea, cuptor electric, aparatură audio e.t.c.)

- aparate şi instalaţii (presă manuală, electrică sau hidraulică, pikhammer, maşină sudură, perforator Bosch, gater pt. beton, motocompresor, maşină de rectificat e.t.c.)

- mobilier şi birotică (canapele, fotolii, mobilier birou, monitor, imprimantă, plasma, e.t.c).

Ofertele pot fi formulate şi depuse la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2 sau pot fi transmise pe fax la nr. 0254-226006, până la data de 05.09.2014.

Lista completă a bunurilor şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785285456.”

SC ATOMIS INTERNATIONAL PROD SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC ATOMIS INTERNATIONAL PROD SRL vinde stoc de marfă compus din materiale consumabile şi electrice (exp : pompa lichid vâscoză, bandă de izolat, doze, ţevi, piuliţe, rulete, panouri de siguranţă e.t.c.).

Ofertele pot fi formulate şi depuse la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2 sau pot fi transmise pe fax la nr. 0254-226006, până la data de 05.09.2014.

Lista completă a bunurilor şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785285456.”

SC ATOMIS INTERNATIONAL PROD SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC ATOMIS INTERNATIONAL PROD SRL organizează licitaţie publică în data de 04.09.2014, ora 1200, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următoarelor imobile:

- Hală + Grup Administrativ, situat în Petroşani, str. Cărbunelui, nr. 2, jud. Hd, înscris în C.F. nr. 61213, Petroşani, nr. cad : 140, la preţul de pornire de 409.200 lei +tva

- Teren + Construcţii (Depozit Unio), situat în Petroşani, str. Coastei, nr. 5, jud. Hd, fiind înscris în C.F. nr. 61214 Petroşani, la preţul de pornire de 422.400 lei

- Garsonieră, situată în Petroşani, str. Unirii, bl. 6, sc 1, parter, ap 1, jud. HD, înscrisă în C.F. nr. 60780-C1-U6 Petroşani, la preţul de pornire de 52.000 lei

- Casă + Anexe, situată în Deva, str. 16 Februarie, nr. 21, jud. Hunedoara, înscrisă în C.F. nr. 63012 Deva, la preţul de pornire de 236.000 lei +tva

- Teren + Platformă Balastată, situat în Petroşani, zona Telescaun Parâng, jud. Hd., înscris în C. F. nr. 61216 Petroşani, la preţul de pornire de 471.300 lei + tva

- Chioşc, situat în Petroşani, în incinta Stadionului Jiul Petroşani, jud. Hd, la preţul de pornire de 33.840 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785-285456.”

SC CILINDRUL SA Călan

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC CILINDRUL SA Călan vinde la licitaţie publică, organizată la sediul său din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, în data de 08.09.2014, ora 1100 următoarele imobile din Călan:

- „Atelier prelucrare mecanică, hală industrială şi construcţii speciale” – compus din construcţii şi teren intravilan de 5.486 mp, la preţul de pornire = 186.510 lei.

- „Vestiar” –compus din teren intravilan de 499 mp şi construcţie (depozit : parter +1), la preţul de pornire = 29.662 lei;

-„Anexă industrială (birouri + post trafo)” – compus din teren intravilan de 582 mp şi construcţie (parter + 2 etaje) la preţul de pornire = 43.358 lei .

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea imobilului pentru care se licitează.

Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785-285456.