Insolvent Consult

A+ R A-

Licitatii

Email Imprimare PDF

SC GREEN WASTE MANAGEMENT SRL

SP Insolvent Consult SPRL, cu sediul în Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, jud. Hunedoara, tel/fax : 0785.285456/ 0254-226006, în calitate de lichidator judiciar al SC GREEN WASTE MANAGEMENT SRL – societate în faliment, in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 6111/97/2013 la Tribunalului Hunedoara, cu sediul în Orăştie, str. N. Titulescu, nr. 66, jud. Hunedoara, J20/264/2010, CUI: 26709619, organizează licitaţie publică cu strigare, în data de 05.09.2014, ora 1200, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea în bloc, a ansamblului funcţional :

„COMPLEX SORTARE DEŞEURI NEPERICULOASE”

Situat în Orăştie, str. N. Titulescu, nr. 66, jud. Hunedoara

Ansamblul este compus din staţie sortare deşeuri nepericuloase (hală s.c. de 3.540 mp pusă în funcţiune în 2011), platformă betonată (s.c. de 11.903 mp), trotuare (s.c. 390 mp), împrejmuire (lungime 636 ml) şi bunuri mobile (utilaje specifice) anul PIF 2011.

Terenul intravilan concesionat în suprafaţă de 18.029 mp, cât şi suprafaţa de teren construită şi fără contract de concesiune, nu face obiectul vânzării, deoarece este proprietatea privată a Municipiului Orăştie.

Bunurile mobile (utilaje specifice) anul PIF 2011: Presă de balotat orizontală Bollegraf, Ciur rotativ nr. 1 ES – 1877 -06/11, Ciur rotativ nr. 2 ES – 1878 -06/11, Banda transportoare de colectare nr. 1 ES – 1881-06/11, Banda transportoare de colectare nr. 2 ES – 1882 -06/11, Banda transportoare pentru transfer de reziduri ES – 1883-06/11, Banda transportoare de transfer montată în podea ES – 1884 -06/11, Banda transportoare de transfer înclinată ES – 1885-06/11, Magnet suspendat deasupra benzii transportoare nr. 1 ES – 1886 -06/11, Magnet suspendat deasupra benzii transportoare nr. 2 ES – 1887 -06/11, Banda transportoare pentru alimentarea ciurului rotativ ES – 1875 -06/11, Banda transportoare pentru alimentarea ciurului rotativ ES – 1876 -06/11, Banda transportoare de ieşire nr. 1 ES – 1879-06/11, Banda transportoare de ieşire nr. 2 ES – 1880 -06/11, Panou electric de comanda ES – 1889 -06/11, Staţie de colectare ES – 1890 -06/11, Kit bariera stanga, Kit bariera dreapta, Radiator BR Intax, Radiator BR Intax, Tablou electric echip. Siemens, Instalaţie iluminat, Instalaţie paratraznet.

Ansamblul funcţional „Complex Sortare Deşeuri Nepericuloase” este afectat de sarcini de mediu, stabilite de A.P.M. Hunedoara prin adresa nr. 2645/07.04.2014, sarcini care se vor transmite cumpărătorului ca urmare a vânzării activului.

Preţul de pornire a licitaţiei este de 5.154.440 lei (1.157.954 eur), exclusiv T.V.A. care va fi aplicat la facturare.

Toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face dovada acestuia, până în preziua ținerii ședinței de licitaţie.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire şi se va achita în contul de lichidare : RO72VBBU2511HD01023092702 deschis la Volksbank România S.A. Orăştie, titular SC Green Waste Management SRL.

Cei interesaţi de achiziţionarea ansamblului trebuie să depună cu cel puţin 24 de ore înainte de data si ora de începere a procedurii de valorificare următoarele documente:

Cerere de participare la licitaţie;

Dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 500,00 lei, exclusiv T.V.A.

Dovada depunerii garanţiei de participare.

Împuternicire acordată persoanei care reprezintă ofertantul, dacă este cazul.

Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de caietul de sarcini (debitorul nu poate licita nici personal , nici prin persoane interpuse),

Documentele care certifică identitatea şi calitatea licitatorului, conform caietului de sarcini.

Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785-285456.”

SC ALEXANDRA PAN SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC ALEXANDRA PAN SRL organizează licitaţie publică în data de 29.08.2014, ora 1000, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea imobilului construcţie P+1E situată în Hunedoara, str. Libertăţii, nr. 12, jud. Hd, în centrul vechi al oraşului, parterul fiind compus din 14 încăperi + 3grupuri sanitare (în aceste încăperi s-a desfăşurat activitatea de producţie a fabricii de pâine) şi etajul având 10 încăperi şi casa scării.

Preţul de pornire este de 273.600 lei.

Terenul aferent construcţiei nu face obiectul vânzării.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al activului pentru care se licitează. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785-285456.”

SC OXIROM SRL

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC OXIROM SRL vinde la licitaţie publică, în data de 22.08.2014, ora 13,00, următoarele imobile situate în Orăştie, str. Ghe. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara, (în incinta fostului FAVIOR VIDRA S.A.), spaţii industriale construite în1960, incinte ce dispun de post trafo propriu, instalaţiile sanitare recondiţionate în totalitate, încălzire proprie cu suflante montate în tavane, iar în birouri cu radiatoare din aluminiu :

- „Hală Secţie Velur” –CORP A, compusă din secţie velur şi atelier confecţii, clădirea având două nivele: parter şi etaj, cu Su = 2.131,3 mp, la preţul de pornire = 767.558 lei;

- „Hală confecţii piei noi şi Atelier creaţie” –CORP B, reprezentând construcţie etajul I şi II într-o clădire P+2, cu Su = 2.361,59 mp, la preţul de pornire = 773.429 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea imobilului pentru care se licitează.

Caietul de sarcini şi orice alte informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărături la telefon: 0785-285456 sau 0254-226.006.

SC ECO PACK SRL

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC ECO PACK SRL vinde la licitaţie publică, organizată la sediul său din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, în data de 21.08.2014, ora 1000 , imobil „FABRICĂ AMBALAJE”, situat în Brad, str. Crişul Alb, nr. 4, jud. Hunedoara, la preţul de pornire de 77.265 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea bunului pentru care se licitează. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785285456.

SC TUSER COMPANY SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC TUSER COMPANY SRL organizează licitaţie publică în data de 22.08.2014, ora 1000, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următoarelor imobile:

„Restaurant - Pizzerie” - Simeria , str. Ghe. Doja, nr. 39, jud. Hunedoara, la preţul de pornire 222.855,75 lei.

„Teren intravilan - Mintia, în suprafaţă de 3.256 mp, la preţul de pornire 38.346,75 lei +tva

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785285456.”

SC NOMENTANA SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC NOMENTANA SRL organizează licitaţie publică în data de 22.08.2014, ora 1300, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următoarelor imobile:

- Ansamblu imobiliar format din : Spaţii Depozitare Şi Administrative + Bază Agrement şi alte construcţii, situat în Vulcan, str. Preparaţiei, nr. 2, jud. Hunedoara, la preţul de pornire 1.773.375 lei.

- Casă cu anexe (teren + construcţii), situată în Dealul Babii, nr. 116, com. Baru, sat Petros, jud. Hunedoara, la preţul de pornire 242.475 lei.

- Spaţiu Depozitare, Spaţiu Administrativ, Casă, situat în Vulcan, str. N. Titulescu, nr. 13, jud. Hunedoara, la preţul de pornire 92.325 lei.

- Spaţiu comercial situat în Vulcan, str. Aleea Salcâmilor, nr. 7, bl. N2, jud. Hunedoara, la preţul de pornire 55.425 lei.

Preţurile mai sus menţionate nu includ tva.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785285456.”

SC NOMENTANA SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC NOMENTANA SRL Vulcan vinde, prin negociere directă, autoutilitară Iveco Eurocargo, HD- 08 – SWU, motorină, alb, 3908 cm3, 100 kW, 465.900 km, la preţul de pornire de 12.600 lei, exclusiv t.v.a.

Ofertele pot fi formulate şi depuse la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2 sau pot fi transmise pe fax la nr. 0254-226006, până la data de 22.08.2014.

Orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785285456.”

SC ADEPT SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC ADEPT SRL vinde la licitaţie publică, organizată la sediul său din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, în data de 27.08.2014, ora 1100 următoarele imobile:

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 182: Spaţii de producţie şi separator grăsimi; Clădire sediu administrativ şi depozit en-gross; Clădire birouri şi căi de transport = 612.315 lei

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul activului pentru care se licitează. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254-226006 sau 0785-285456.

SC FLORIN PROD COMIMPEX SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC FLORIN PROD COMIMPEX SRL organizează licitaţie publică în data de 29.08.2014, ora 1100, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următoarelor imobile:

- Magazin ABC (etaj) - situat în Brad, str. Decebal, nr. 38, jud. Hunedoara, aprox. 26 mp, la preţul de pornire de 9.680 lei.

- Magazin ABC (extindere) - situat în Brad, str. Decebal, nr. 38, jud. Hunedoara, aprox. 45 mp, la preţul de pornire de 19.280 lei.

- Extindere carmangerie - situat în Brad, str. Decebal, nr. 38, jud. Hunedoara, aprox. 156,50 mp, la preţul de pornire de 52.880 lei.

- Extindere patiserie - situat în Brad, str. Decebal, nr. 38, jud. Hunedoara, aprox. 196 mp, la preţul de pornire de 66.160 lei.

- Extindere brutărie - situat în Brad, str. Decebal, nr. 38, jud. Hunedoara, aprox. 196 mp, la preţul de pornire de 101.840 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254.226006 sau 0785.285456.”

SC GECOM SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC GECOM SRL organizează licitaţie publică în data de 27.08.2014, ora 1300, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următoarelor imobile:

- Teren + construcţii (Magazie, Hală, Magazie), situat în Deva, str. Depozitelor, nr. 1, jud. HD, CF 60302 Deva, la preţul de pornire de 434.000 lei.

- Teren + construcţii (Fostă casă poartă) situat în Deva, str. Depozitelor, nr. 1, jud. HD, CF 65063 Deva, la preţul de pornire de 41.000 lei.

- Teren + construcţii (Birouri, Spaţii De Depozitare, Vestiare, Anexe) situat în Deva, str. Depozitelor, nr. 1, jud. HD, CF nr. 61024-C1-U1 şi 61024-C1-U2 Deva, la preţul de pornire de 409.700 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254.226006 sau 0785.285456.”

SC RĂZVAN ŞI MIHAI SRL

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC RĂZVAN ŞI MIHAI SRL vinde la licitaţie publică, organizată la sediul său din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, în data de 27.08.2014, ora 1200:

- „Teren intravilan” – situat în Deva, str. Roci, nr. 50 = 28.500 lei + TVA.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea bunului pentru care se licitează.

Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254.226006 sau 0785.285456.

SC VOC PREST SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC VOC PREST SRL organizează licitaţie publică în data de 27.08.2014, ora 1100, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următorului imobil:

Apartament cu 3 camere, situat în Mun. Hunedoara, str. Căprioarei , nr. 2, bl.X1, sc.B, et.1, ap.21, în supr. utilă de 53,53 mp. Preţ de pornire = 76.643 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254.226006 sau 0785.285456.”

SC INFO FLORICONS SRL

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC INFO FLORICONS SRL, vinde prin negociere directă:

  • Autoutilitară Renault Kangoo Furgon = 6.500 lei, exclusiv TVA

Ofertele pot fi depuse la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2 sau prin fax la nr. 0254-226006, până la data de 29.08.2014.

Orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la tel 0254.226006 sau 0785.285456.